הזמן הנכון לחתוך עץ תפוח

הזמן הנכון לחתוך עץ תפוח

החתך העיקרי בחורף

הזמן החשוב ביותר לגיזום שנתי של עצי תפוח הוא החורף. אם ענפי עץ התפוח נחתכים בין ינואר למרץ, זה נסבל היטב על ידי העץ בגלל תרדמת הדם וזרימת זרעי עצים נמוכה בלבד. כאשר חותכים בחורף, עם זאת, יש לוודא כי ענפים עבים אינם משאירים ממשקים עם כיוון אופקי בדיוק. במים המצטברים הללו, הקצוות החתוכים וקליפת העץ היו מתפרצים ברציפות במהלך הכפור, וכך פותחים את הדלת להתקף פטרייתי אפשרי ומחלות אחרות. עם גיזום חורף ניתן להשיג גפנים אכילים גם מזריקות המים שבראש כתר העץ לצורך התפשטות זן על ידי השתלה.

קרא גם

  • הגודל והגובה של עץ תפוח
  • הגיזום החורפי הנכון לעץ התפוח
  • מתי הזמן הנכון לנקות ארגז קן?

גיזום הקיץ על עץ התפוח

במיוחד עצי תפוח הגדלים מאוד יכולים לסבול חתך נוסף בקיץ. את יורה המים, ובשנים נושאות עשירות במיוחד, ניתן להסיר עודפי פירות אם הם רבים מכדי לתמוך בענפים. עם זאת, גיזום הקיץ לא אמור להתרחש במהלך גל חום מתמשך עם בצורת רבה, שכן אחרת עץ התפוח יכול להתייבש בגלל הממשקים הרבים. בכל מקרה, כדאי להשקות את עץ התפוח בהרחבה לאחר חתך בקיץ. הגיזום בקיץ הוא גם הזדמנות טובה לתקן שגיאות בגיזום החורף ולהבטיח שענפים נושאי פרי יבלטו לפחות בזווית של 45 מעלות מהענפים המובילים.

חתך עץ התפוח בסתיו

ניתן לעשות את הניסיון האחרון גם בסתיו להתחיל את העונה הבאה עם עץ תפוח חיוני. בשלב זה, חלקים לא רצויים של העץ כגון אלה מוסרים באופן אידיאלי:

  • ענפים מתים, קמולים
  • ענפים נשברו תחת משקל הפירות
  • ענפים צמודים מדי על צמרת העץ
  • יורה מים שגדלו באמצע הקיץ
  • מומיות פרי מכונפות או עובש

לאחר הקיצוץ בסתיו, ישנם גם אמצעי טיפול אחרים לעץ התפוח. ציפוי סיד יכול להגן על גזע העץ לא רק מפני נגיעות של מזיקים, אלא גם מפני סדקים הקשורים לטמפרטורה בקליפה. עצי תפוח שעדיין צעירים ניתנים לחפירה ולהעתקתם מחדש בסתיו אם מבצעים גיזום מספיק.

טיפים וטריקים

יש לבחור זמן עם טמפרטורות מתונות למדי לגיזום בחורף. כאשר הוא אינו חם במיוחד ולא קר במשך השנה, עץ התפוח סובל לגיזום בצורה הטובה ביותר.